شیکر بوستون استیلی 750 میلی

545,000تومان

شیکر از ابزارهای اصلی یک بارتندر به شمار میرود. ککتل شیکر ( COCKTAIL SHAKER ) وسیله ای برای مخلوط کردن نوشیدنی ها ومایعات باهم است. شیک کردن مایعات باعث به جریان انداختن هوای درون نوشیدنی شده و باعث میشود تا نوشیدنی به وسیله یخ زودتر سرد شود. این وسیله انواع گوناگونی در رنگ های متعدد میباشد.

استیلی

دو تیکه

بدون جوش