آسیاب دستی قهوه استیلی

590,000تومان

استفاده راحت

آسیاب دقیق

قابل حمل

دارای واشر نگه دارنده دسته